^Επιστροφή στην Αρχή

 • 1 Γέφυρα Ρίο - Αντίριο
  Η γέφυρα Ρίου - Αντιρίου κατέχει παγκόσμια πρωτιά καθώς είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων με συνεχές κατάστρωμα 2,522 μέτρων. Κατασκευάστηκε το 2004 και αποτέλεσε όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη.
 • 2 Αχαϊα Κλάους
  Η Αχαϊα Κλάους είναι μια σύγχρονη επιχείρηση οινοποιίας που εκτός από την οινική της δραστηριότητα απλώθηκε και σε άλλους τομείς, όπως η διοργάνωση Συνεδρίων και Περιφερειακών Εκθέσεων σε σύγχρονες αίθουσες, και η διάθεση των παραδοσιακών της χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ιδρύθηκε το 1854 από τον Γουσταύο Κλάους και το διασημότερο κρασί που παράγεται στις εγκαταστάσεις της είναι η Μαυροδάφνη.
 • 3 Φάρος της Πάτρας
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Αρχαίο Ωδείο Πατρών
  ...
 • 5 Γραφεία Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΑΧΑΪΑΣ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας

  
  
  

Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Ε.Ε.Τ.ΕΜ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

1. Αίτηση Εγγραφής

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

4. Πέντε πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

5. Για την εγγραφή καταβάλλεται εφ' απαξ το ποσό των 6 ευρώ και η ετήσια συνδρ ο- μή είναι 3 0 ευρώ.

6. Οι Πτυχιούχοι παλαιοτέρων ετών παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν (βλέπε Άρθρο 6 του Καταστατικού) . Τα 2/3 των συνδρομών των παλαιότερων ετών από την ημε ρομηνία κτήσης του πτυχίου .

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε, η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να είναι ΕΝΑ φύλλο (μπρος - πίσω).

Η εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ γίνεται με την αποφοίτησή σας.

Στην Αθήνα: στα κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα: στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Νομών.

 

Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε τα προβλήματα σας, να ενημερ ω- θούμε για τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του χώρου σας παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη στην προάσπι ση των επιστημονικών και επαγγελματικών σας συμφερόντων, σκοπεύοντας πάντα στην ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής του Πτυχιούχου Μηχαν ι- κού στην ανάπτυξη της χώρας.

Υπόδειγμα σφραγίδας Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.

Σεμινάρια

Λειτουργία γραφείων Ν.Τ. Αχαϊας