Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαϊας - Ινστιτούτο Τεχνολογίας Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Εκτίμησης Μετρήσεων Πρωτοκόλλων Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
^Επιστροφή στην Αρχή

 • 1 Γέφυρα Ρίο - Αντίριο
  Η γέφυρα Ρίου - Αντιρίου κατέχει παγκόσμια πρωτιά καθώς είναι η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων με συνεχές κατάστρωμα 2,522 μέτρων. Κατασκευάστηκε το 2004 και αποτέλεσε όραμα του Χαρίλαου Τρικούπη.
 • 2 Αχαϊα Κλάους
  Η Αχαϊα Κλάους είναι μια σύγχρονη επιχείρηση οινοποιίας που εκτός από την οινική της δραστηριότητα απλώθηκε και σε άλλους τομείς, όπως η διοργάνωση Συνεδρίων και Περιφερειακών Εκθέσεων σε σύγχρονες αίθουσες, και η διάθεση των παραδοσιακών της χώρων για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ιδρύθηκε το 1854 από τον Γουσταύο Κλάους και το διασημότερο κρασί που παράγεται στις εγκαταστάσεις της είναι η Μαυροδάφνη.
 • 3 Φάρος της Πάτρας
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...
 • 4 Αρχαίο Ωδείο Πατρών
  ...
 • 5 Γραφεία Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur...

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΑΧΑΪΑΣ

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο μας

  
  
  

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Εκτίμησης Μετρήσεων Πρωτοκόλλων Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Εκτίμησης Μετρήσεων Πρωτοκόλλων
Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Αντωνίου Σαλευρή
Εκδόσεις “Τeκδοτική – ΣΕΛΚΑ 4Μ”, ISBN: 978-960-8257-75-7
Ένα νέο βιβλίο παρουσιάζεται στο τεχνικό κοινό από τις Εκδόσεις “Τεκδοτική
– ΣΕΛΚΑ 4Μ” με θέμα «Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Εκτίμησης Μετρήσεων
Πρωτοκόλλων Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του Αντωνίου Σαλευρή,
Ηλεκτρονικού Μηχανικού BSc, Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.,
Πτυχιούχου Μηχανικού Αυτοματισμού Τ.Ε.

Το βιβλίο, στο κύριο μέρος, του καλύπτει την μεθοδολογία των μετρήσεων
του πεδίου «3. Μετρήσεις» των πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή
ΚΕΗΕ καθώς και τις εκτιμήσεις – συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές.
Μέσα από τις 285 πλήρως έγχρωμες σελίδες του (μεγέθους Α5)
καλύπτονται:
 Πληροφορίες για τον έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με
την ισχύουσα Νομοθεσία και τα πρότυπα κατά ΕΛΟΤ.
 Συστήματα τροφοδότησης δικτύου (ΤΤ – ΤΝ – ΙΤ).
 Αναλυτικές διαδικασίες και μεθοδολογίες μετρήσεων σύμφωνα με το μέρος
«3. Μετρήσεις» των πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 - KEHE.
 Το θεωρητικό πλαίσιο των μετρήσεων και η σκοπιμότητά τους.
 Συμπεράσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις για την αξιολόγηση της
ποιότητας και την ασφάλεια της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
 Σύγχρονες μέθοδοι μετρήσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά
ΕΛΟΤ/IEC/CENELEC πρότυπα.
 Παραδείγματα συμπλήρωσης των πεδίων του μέρους «3. Μετρήσεις» των
πρωτοκόλλων ελέγχου.
 Μεθοδολογία μέτρησης ή υπολογισμού της πτώσης τάσης σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6.
 Παράρτημα 56 Πινάκων, εκτίμησης μεγεθών και μετρήσεων, σε σχέση με
τα πρωτόκολλα ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.
Είναι ένα βιβλίο εγχειρίδιο που δίνει στον αναγνώστη, που εμπλέκεται με
τον έλεγχο των Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την δυνατότητα όχι μόνο να
αποκτήσει την ευχέρεια της μεθοδολογίας των μετρήσεων αλλά και να
οδηγηθεί σε συμπεράσματα για την αξιολόγηση της ασφάλειας της
εγκατάστασης. Αποτελεί έναν οδηγό για τον Επαγγελματία που θέλει να γνωρίζει και να

Σεμινάρια

Λειτουργία γραφείων Ν.Τ. Αχαϊας