Γενική Συνέλευση του Ν.Τ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαϊας

Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Νομαρχιακού Τμήματος ΕΕΤΕΜ Αχαϊας

Φωτογραφίες από τη Γενική Συνέλευση του Ν.Τ. Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαϊας 13 Δεκεμβρίου 2013 στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης 

Μίχας Παύλος Κουμούτσος Αθανάσιος Βγενόπουλος Νικόλαος 

Σχίζας Χρήστος Κανελλόπουλος Κων/νος Λαβράνος