ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤ. ΠΤΗΣΗΣ ( 8-1-14) Συζήτηση στην ολομέλεια επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

Εκτύπωση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤ. ΠΤΗΣΗΣ ( 8-1-14) Συζήτηση στην ολομέλεια επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

Δείτε τα βίντεο και διαβάστε τα σχετικά αποσπάσματα από τα πρακτικά από τις τοποθετήσεις της Ραχήλ Μακρή http://www.youtube.com/watch?v=ycuRlmmugpk#t=546