ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Η κατάργηση του 2% υπέρ Τ.Ε.Ε. είναι οριστική και δεν καταβάλλεται υπέρ ουδενός

Εκτύπωση

Επιβεβαιώνονται με τον πλέον επίσημο τρόπο τα όσα υποστήριζε εξ' αρχής η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, για το αυταπόδεικτο της κατάργησης του 2% υπέρ Τ.Ε.Ε, καθώς σύμφωνα με την Εγκύκλιο 24 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων "Επισημαίνεται ότι με την παρ. Η.6, του άρθρου πρώτου, εδάφιο 4 του Ν.4093/2012 καταργήθηκε από 12-11-2012, η υποχρέωση καταβολής των ανωτέρω εισφορών και συνεπώς αυτές δεν εισπράττονται πλέον υπέρ οποιουδήποτε φορέα."

 

Υπενθυμίζουμε ότι στις 02-05-2013 η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ εξέδωσε Ανακοίνωση σχετικά με τις "οδηγίες" του Τ.Ε.Ε προς δημόσιες υπηρεσίες, αναφορικά με το θέμα των εισφορών ποσοστών 2% και 2‰ υπέρ του Τ.Ε.Ε, χαρακτηρίζοντας αστήρικτη την ερμηνεία του Τ.Ε.Ε, ότι οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου.

 

Με την ίδια ανακοίνωση καλούσαμε "τα μέλη μας και ιδιαίτερα τους ελεύθερους επαγγελματίες να μην αποδέχονται σε καμία περίπτωση και καθ' οιονδήποτε τρόπο κράτηση επί των αμοιβών τους ποσοστού 2%".