Τί χρειάζεται;

Σύνδεση Μέλους

Επικαιροποίηση Στοιχείων Μέλους

Παρακαλώ, εισάγετε το Ονοματεπώνυμο σας!
Παρακαλώ, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας!
Παρακαλώ, εισάγετε το e-mail σας! Λάθος διεύθυνση e-mail!
Παρακαλώ, εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου σας!

Θέσεις εργασίας

Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Ε.Ε.Τ.ΕΜ.

Δικαιολογητικά Εγγραφής στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

1. Αίτηση Εγγραφής

2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

4. Πέντε πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

5. Για την εγγραφή καταβάλλεται εφ' απαξ το ποσό των 6 ευρώ και η ετήσια συνδρ ο- μή είναι 3 0 ευρώ.

6. Οι Πτυχιούχοι παλαιοτέρων ετών παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, προκειμένου να ενημερωθούν για το ποσό που πρέπει να καταβάλουν (βλέπε Άρθρο 6 του Καταστατικού) . Τα 2/3 των συνδρομών των παλαιότερων ετών από την ημε ρομηνία κτήσης του πτυχίου .

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε, η αίτηση εγγραφής θα πρέπει να είναι ΕΝΑ φύλλο (μπρος - πίσω).

Η εγγραφή στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ γίνεται με την αποφοίτησή σας.

Στην Αθήνα: στα κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα: στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα που λειτουργούν στις πρωτεύουσες των Νομών.

 

Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για να συζητήσουμε τα προβλήματα σας, να ενημερ ω- θούμε για τις ιδιαιτερότητες και τις ιδιομορφίες του χώρου σας παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη στην προάσπι ση των επιστημονικών και επαγγελματικών σας συμφερόντων, σκοπεύοντας πάντα στην ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής του Πτυχιούχου Μηχαν ι- κού στην ανάπτυξη της χώρας.

Υπόδειγμα σφραγίδας Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.

Αναζήτηση

Τιμές Καυσίμων Πάτρα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρα