Ρόλος - Σκοπός Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαϊας

Εκτύπωση

• Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελματικό και επιστημονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και ισοτίμων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού. Η Οργανωτική της διάρθρωση είναι πανελλαδική και αποτελείται από 47 περιφερειακά τμήματα σε όλους τους Νομούς της χώρας.

• Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ανέρχονται σε 47.000

 

Οι σκοποί της Ένωσης, μεταξύ των άλλων, είναι:

 

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, επέχει την θέση Επιμελητηρίου για τους Μηχανικούς των ΤΕΙ αφού :

 

Επίσης η ΕΕΤΕΜ εκπροσωπεί τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε θεσμικά όργανα της Πολιτείας γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά καθώς και σε επιτροπές επεξεργασίας, θεμάτων που αφορούν την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση.

Ειδικότερα :

 

Στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ εγγράφονται ως μέλη οι απόφοιτοι των ανωτάτων σχολών Μηχανικών (Σ.Τ.Εφ-ΤΕΙ) των παρακάτω ειδικοτήτων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως αυτές ορίζονται με βάση το Π.Δ 388/89 ΦΕΚ 169Α':

 

Επίσης οι Πτυχιούχοι των νέων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι.: Βιομηχανικής Πληροφορικής Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Πληροφορικής και επικοινωνιών Ανακαίνισης και Αποκατάστασης κτιρίων Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

 

Τα μέλη μας ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα, σε όλο το φάσμα των τεχνικών έργων και εργασιών και ειδικότερα ως: