Αναζήτηση

Δ/νση γραφείων : Δημ. Μπλατσούκα 11

Τ.Κ. : 43100

Πόλη : Καρδίτσα

Τηλ. :2441025684

Fax : 2441025684

E_mail :


Πρόεδρος : Χατζηγούλας Αποστόλης

Τηλ. :2444022966

E_mail :