Αναζήτηση

  ΦΕΚ 21/13-01-15, Τεύχος Β 

 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για  την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, μη επαγγελματικής χρήσης από τον  σεισμό της 7ης Νοεμβρίου 2014 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας  Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας