Αναζήτηση

Κατάθεση συνδρομών μέσω τράπεζας.

Πολλοί είναι οι συνάδελφοι, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα ήταν ιδιαιτέρως βολικό να καταθέτουν τα χρήματα για την ετήσια συνδρομή στην E.E.T.E.M μέσω κάποιας τράπεζας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΟΝΟ

O αριθμός του λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς είναι ο: 5039031587061. Για όσους επιλέξουν τη συναλλαγή μέσω internet το ΙΒΑΝ του λογαριασμού είναι το: GR3401720390005039031587061.

Ο αριθμός του λογαριασμού στην ALPHA BANK είναι ο : 415002001000016 και το ΙΒΑΝ είναι το: GR57 01404150415002001000016

Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι επιλέξουν αυτόν τον τρόπο πληρωμής να δηλώνουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το ονοματεπώνυμο τους και τον Αριθμό Μητρώου της E.E.T.E.M, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα (πχ λόγω συνωνυμίας).

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΪΑΣ

Επίσης από εδώ και στο εξής θα πρέπει οι ειδικές εισφορές (βεβαιώσεων και θεωρήσεων Υ.Δ.Ε. ) να καταθέτονται από τα μέλη στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Τ. Αχαϊας  στην ALPHA BANK 4150 0200 2007 949 με IBAN: GR89 0140 4150 4150 0200 2007 949 και με την υπόδειξη της τραπεζικής απόδειξης κατάθεσης θα εκδίδεται η βεβαίωση ή η θεώρηση Υ.Δ.Ε.