Αναζήτηση

Το Θερινό Σχολείο 2015 πάνω σε θέματα Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που θα πραγματοποιηθεί στο Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας θα διαρκέσει από την Κυριακή 23 μέχρι το Σάββατο 29 Αυγούστου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ