Αναζήτηση

227 θέσεις Μηχανικών Τ.Ε.Ι σε όλη την Ελλάδα      

oaed 1Στη δημιουργία 19.109 θέσεων πλήρους απασχόλησης (εκ των οποίων οι 227 αφορούν αποκλειστικά σε θέσεις Μηχανικών Τ.Ε.Ι, όπως παρουσιάζεται παρακάτω), μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε Επιβλέποντες Φορείς, για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, αφορά η τρίτη Δημόσια Πρόσκληση (Νο 5/2015) προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 πμ της 26ης Αυγούστου και λήγει στις 12 μμ της 14ης Σεπτεμβρίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο - αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου - στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

 

Για την υποβολή αιτήσεων πρέπει να μεταβείτε στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ πατώντας εδώ.

Δείτε την κατανομή των θέσεων των Μηχανικών Τ.Ε.Ι ανά ειδικότητα & αριθμό θέσεων στον πίνακα που ακολουθεί.

(Σημείωση: Οι ειδικότητες αναγράφονται όπως αναφέρονται στο παράρτημα 1 του Προγράμματος)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 26
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 11
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 23
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 9
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14
 ΣΥΝΟΛΟ  227

Εκτός των ανωτέρω θέσεων, διάφορες ειδικότητες Μηχανικών Τ.Ε.Ι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και για τις παρακάτω θέσεις:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ
ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 322
ΣΥΝΟΛΟ 325

Για να δείτε ποια πτυχία απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα δείτε το παράρτημα 2.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε:

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα του ΟΑΕΔ