Αναζήτηση

                                    

*Ακριβώς με τη **λήξη <http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=25764>**
της **εξάμηνης παράτασης
<http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=19451&lang=el>** ισχύος του
μητρώου των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, η σχετική **πλατφόρμα
<https://www.buildingcert.gr/>** "κατέβασε ρολά", τόσο για την καταχώρηση
νέας ενεργειακής επιθεώρησης, όσο και για την επεξεργασία ή τη συμπλήρωση
παλαιότερης.*
Πλέον, τη δυνατότητα διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης έχουν *μόλις 162 επιτυχόντες
<http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=22232&lang=el>*, ενώ σε αυτούς
θα προστεθούν άμεσα *επιπλέον 43
<http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=25541&lang=el>* οι οποίοι προς
το παρόν βρίσκονται τυπικά σε προσωρινή και όχι σε οριστική λίστα
επιτυχόντων.
Συνολικά λοιπόν, οι ενεργειακοί επιθεωρητές που έχουν από σήμερα 01/07 τη
δυνατότητα διενέργειας επιθεωρήσεων, είναι *μόλις 205
<http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=25541&lang=el>* και όπως είναι
λογικό, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες σε όλη την
Ελλάδα.
Σας ενημερώνουμε ότι για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που έχουν απωλέσει
τη δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κατόπιν εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ Α 269) «Πράξεις εισφοράς σε γη
και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» από τις 1
Ιουλίου 2015, ο εναπομείνας χρόνος ταμειακής ενημερότητάς τους θα είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
http://www.buildingcert.gr/

Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο www.buildingcert.gr, "οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν συμπληρώσει δικαιώματα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων τεσσάρων ετών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Μητρώο των ΕΕ, θα αποκτούν τα δικαιώματα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων αυτόματα από το buildingcert.gr και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος για την απόκτηση πλήρων δικαιωμάτων.

Η πολιτεία ως φαίνεται θυμήθηκε με καθυστέρηση τεσσάρων (4) ετών να ενεργοποιήσει, μέσω του Τ.Ε.Ε, τη διαδικασία των εξετάσεων για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, από την περίοδο ακόμη της διαβούλευσης του Π.Δ.100/2010, είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις της για τη διεξαγωγή των εξετάσεων από τον συνδικαλιστικό φορέα των διπλωματούχων μηχανικών (Τ.Ε.Ε) και έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει και διεκδικήσει δικαστικά τους απαράδεκτους περιορισμούς σε βάρος των μελών της Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.

Είναι γεγονός ότι:

από το 2010 έχουν επέλθει αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και μεταβολές του θεσμικού πλαισίου (Π.Δ100/2010) αλλάζοντας την φιλοσοφία της πιστοποίησης προσόντων των ενεργειακών επιθεωρητών σε σχέση με τις αρχικές διατάξεις, όχι προς όφελος των μηχανικών ή της διαδικασίας της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, αλλά μόνο προς όφελος των εσόδων του Τ.Ε.Ε.

Σε τροπολογίες που κατέθεσε χθες 18-12 (τα πλήρη κείμενα εδώ) ο αναπληρωτής Υπουργός Π.Ε.Κ.Α κος Ταγαράς, αναφέρεται στην εξάμηνη παράταση του προσωρινού μητρώου ενεργειακών επιθεωρητών.

Ως αιτιολογία για την πρόταση παράτασης, ο κ. Ταγαράς επικαλείται τον πολύ μικρό αριθμό ενεργειακών επιθεωρητών που έδωσαν εξετάσεις & έχουν εγγραφεί στο οριστικό μητρώο, καθώς επίσης και τα αιτήματα πλήθους Συλλόγων Μηχανικών.

Το σημείο της τροπολογίας σχετικά με τους ενεργειακούς επιθεωρητές μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Αναδημοσίευση από το www.b2green.g

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών.
Έργο των Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας είναι η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις. Η διαδικασία ανάθεσης διενέργειας των επιθεωρήσεων γίνεται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που αυτές έχουν αδειοδοτήσει. Τα μέλη των κλιμακίων (μονομελή ή διμελή) ορίζονται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών που ανήκουν στο Μητρώο.