Αναζήτηση

Αθήνα, 28-02-2014

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με τις οδηγίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.»

 

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την παρέμβαση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ απαλείφθηκε ο όρος «Α.Μ ΤΕΕ» στο σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, με τον οποίο αποκλείονταν οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί από την υπογραφή του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.).

Τώρα, βάσει της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης οι συνάδελφοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι, των συναφών ειδικοτήτων, μπορούν να υπογράφουν το Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων στοιχείων, τον Αριθμό Μητρώου Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του συστήματος (δηλαδή το Τ.Ε.Ε) προβεί σε οποιουσδήποτε αυθαίρετους αποκλεισμούς, κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι έτοιμη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των μελών της.

Την Υπουργική Απόφαση μπορείτε να τη δείτε εδώ

Την παρέμβαση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ μπορείτε να τη δείτε εδώ

Το αρχικό σχέδιο του Παραρτήματος Ι μπορείτε να το δείτε εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.