Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ»

Εκτύπωση

Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014 από 09.30 έως 14.30

Ο αριθμός των ωφελουμένων του έργου θα είναι:

30 άνεργοι πτυχιούχοι Τεχνολογικής (ΤΕ) ή Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε τεχνικά αντικείμενα (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι κλπ)

40 άνεργοι τεχνίτες οικοδομικών επαγγελμάτων.

Πόλη - Περιοχή: 
 Πάτρα