Διευκρινίσεις του ΥΠΕΚΑ σχετικά με Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Εκτύπωση

 Έναρξη διαδικασίας για τη συγκρότηση "οριστικού" Μητρώου Ενεργειακών ΕπιθεωρητώνΗ υποβολή θα γίνεται στο www.buildingcert.gr