Υποβολή δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Μονιμων Επιθεωρητών

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την αρχική σελίδα του www.buildingcert.gr : " Η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή στο Μητρώο Μονιμων Επιθεωρητών θα αρχίσει να λειτουργεί την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013.