Ασφαλιστικά

Εκτύπωση

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. 3863-2010.pdf

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2,6 και 17 του ν. 3865-2010.pdf

Μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού συστήματος του δημοσίου και συναφείς διατάξεις (ν. 3865-2010).pdf

 

Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών αρ. πρωτ. 13925-0092-Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011, Ασφαλιστικό καθεστώς των προσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 01-01-2011