Συνδικαλιστικά

Εκτύπωση

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας Ν.2336

Συνδικαλιστικές Άδειες

Νόμος υπ'αρθμ.1264/01.07.1982:Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων