ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προκήρυξη
(Αριθμός 1Κ/2015)
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα
(110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
στην Ανώνυμη Εταιρεία

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ Α.Ε.).

Αναζήτηση

Τιμές Καυσίμων Πάτρα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρα